top of page
Skjermbilde 2023-03-21 kl. 11.16.18.png

Hva kan en termisk drone brukes til?

Termiske droner kan brukes til mange formål, inkludert:

Søk og redning: Termiske droner kan hjelpe redningsmannskaper med å finne savnede personer i vanskelig tilgjengelige områder, som f.eks. i skog og fjellområder.

 

Inspeksjon: Termiske droner kan brukes til å inspisere bygninger, broer, kraftlinjer og andre strukturer for å oppdage potensielle problemer som kan føre til feil eller ulykker.

 

Overvåkning: Termiske droner kan brukes til å overvåke områder som er vanskelig tilgjengelige eller farlige for mennesker, som f.eks. i store fabrikker eller oljeplattformer.

 

Jordbruk: Termiske droner kan brukes til å overvåke avlinger og hjelpe bønder med å identifisere områder som trenger mer vann eller næring.

Fordelene ved bruk av termisk drone

Fordelene med en termisk drone i forhold til et vanlig termokamera inkluderer:

Økt fleksibilitet: En termisk drone kan fly og manøvrere i områder som er vanskelige å nå til fots eller med kjøretøy. Dette gjør at man kan skanne større områder raskere og mer effektivt.

 

Bedre synlighet: Termiske droner kan gi en bedre oversikt over et område og hjelpe brukeren med å se hvor potensielle problemer ligger, som kan være vanskelig å oppdage med et vanlig termokamera på bakken.

 

Mer nøyaktige resultater: Med en termisk drone kan man få en mer nøyaktig avlesning av temperatur og varmekilder på grunn av at dronekameraet kan justeres og plasseres i ulike vinkler for å gi et bredere perspektiv.

 

Mer kostnadseffektivt: Bruk av en termisk drone kan være mer kostnadseffektivt enn å bruke et vanlig termokamera som krever at man leier en lift eller stillas for å komme opp i høyden. Droner krever mindre utstyr og mannskap for å gjøre jobben.

 

Mer sikkerhet: Termiske droner kan brukes på steder som er farlige for mennesker, som for eksempel i en høy bygning eller over en stor elv. Dette reduserer risikoen for at mennesker kommer til skade.

bottom of page