top of page

Lekkasje i fjernvarmeanlegg

Vi har gode referanser på lekkasjesøk i fjernvarmenett.

Vi kan ved hjelp av termisk drone oppdage varmetap og dermed indikere om det er en lekkasje i fjernvarmesystemet. Termiske kameraer kan også avsløre om det er temperaturforskjeller langs rørene, noe som kan indikere en lekkasje.

Fordelen med å bruke drone for å finne lekkasjer er at den kan dekke store områder raskt og effektivt, noe som kan redusere tiden og kostnadene ved å finne lekkasjer. Droner kan også nå områder som er vanskelig eller farlig for mennesker å komme til.

Vi har funnet flere lekkasjer på fjernvarmenett, blant annet for Solør Norsk Bioenergi, Lyse Neo og Statsbygg.

bottom of page