top of page

Energi

Drone

Vi tilbyr flere tjenester rettet mot energibransjen:

 

Inspeksjon av kraftlinjer:

Termiske droner kan brukes på kraftlinjer for å inspisere og overvåke kraftledninger og tilknyttet infrastruktur. Dette kan inkludere inspeksjon av kraftlinjer, tårn, transformatorstasjoner og andre komponenter av kraftdistribusjonssystemet.

Vi kan oppdage varmeutvikling som kan indikere problemer som overoppheting, slitasje eller skader på kraftledningene og komponentene. Dette kan bidra til å identifisere potensielle feil og problemer før de forårsaker avbrudd eller skade på utstyret.

 

Termisk inspeksjon av kraftlinjer kan være spesielt nyttig for å oppdage skader som er vanskelige å se med det blotte øye, for eksempel skjulte eller intermitterende feil på kraftlinjer og transformatorer. Ved å bruke en termisk drone, kan inspektørene oppdage slike problemer raskt og nøyaktig, og ta nødvendige tiltak for å reparere eller erstatte utstyret før det oppstår alvorlige skader eller avbrudd.

Termiske droner brukes også til å inspisere kraftledninger og tårn på vanskelig tilgjengelige steder, som i fjellområder eller andre steder med vanskelig terreng. Dette gjør det mulig å inspisere og overvåke kraftlinjene uten at man må sette opp stillaser eller arbeide på farlige høyder.

Inspeksjon av solcellepaneler:

Solcellepaneler kan ha feil eller skader som kan påvirke deres effektivitet og levetid. En termisk drone kan brukes til å inspisere solcellepaneler og oppdage eventuelle feil eller skader som kan føre til redusert effektivitet.

 

Inspeksjon av vindturbiner

Vindturbiner kan ha problemer som kan føre til at de mister effektivitet eller til og med bryte sammen. En termisk drone kan brukes til å inspisere vindturbiner og oppdage eventuelle problemer med varmekamera.

 

Varmetap:

Deteksjon av varmetap: Termiske droner kan brukes til å oppdage varmetap fra bygninger, rørledninger og andre infrastrukturer. Dette kan bidra til å identifisere områder der det er behov for å forbedre isolasjon eller reparere lekkasjer.

Overvåkning av energiproduksjon:

En termisk drone kan brukes til å overvåke varmeutviklingen fra energiproduksjonsanlegg som kraftverk, kjernekraftverk, og olje- og gassanlegg. Dette kan hjelpe operatører med å oppdage potensielle feil og avvik, og ta nødvendige tiltak for å unngå driftsforstyrrelser.

bottom of page