top of page

Energi-inspeksjon Fryselager

DJI_20230803074850_0013_T.JPG

Fryselager bruker mye energi på nedkjøling, og dårlig isolasjon enkelte steder vil være kostnad over tid. Vi tar på oss oppdrag der vi flyr over alle veggene og taket i fryselageret og bruker dataen vi samler inn til å lage en rapport over hvor mye energitap som finner sted i bygningen. 

Vi har nylig hatt prosjekter for Salmar, Nergård Sild og StellaPolaris i Senja.

bottom of page