top of page

Energi-inspeksjon Fryselager

Termisk inspeksjon av fryselager for Salmar

Fryselager bruker mye energi på nedkjøling, og dårlig isolasjon enkelte steder vil være kostnad over tid. Vi tar på oss oppdrag der vi flyr over alle veggene og taket i fryselageret og bruker dataen vi samler inn til å lage en rapport over hvor mye energitap som finner sted i bygningen. 

Vi har nylig hatt prosjekter for Salmar, Nergård Sild og StellaPolaris i Senja.

bottom of page