top of page

Reduser energitapet på din eiendom ved hjelp av byggtermografi

DJI_20230305200855_0001_T.JPG

Vi kan ved hjelp av termografering fra drone avdekke isolasjonsmangel, fuktproblemer, kuldebroer og luftlekkasjer

Termografering av bygninger kan være en lønnsom investering. Vi kartlegger hele bygget, og sammenfatter deretter en rapport som vil vise hvor mye man kan spare på å gjøre visse tiltak på bygget. 

Vi identifiserer eventuelle årsaker til varmetap, for eksempel utette dører og vinduer, dårlig isolasjon eller ventilasjon, eller feilfunksjoner i kjøle- eller varmesystemer. 

Når vi har funnet årsakene til varmetapet, vil vi komme med konkrete forslag til hvordan man kan redusere dette, og hvor mye penger man vil spare i måneden på ulike tiltak. Dette kan være å reparere utette dører og vinduer, forbedre isolasjon eller ventilasjon, eller å reparere eller oppgradere kjøle- eller varmesystemer. 

 

bottom of page