top of page

Reduser energitapet på din eiendom ved hjelp av byggtermografi

Ved hjelp av vår termiske drone kan vi estimere energitap på eiendom

Vi kan ved hjelp av termografering fra drone avdekke isolasjonsmangel, fuktproblemer, kuldebroer og luftlekkasjer

Termografering av bygninger kan være en lønnsom investering. Vi kartlegger hele bygget, og sammenfatter deretter en rapport som vil vise hvor mye overflødig energi man bruker i ulike deler av bygget. 

Vi identifiserer eventuelle årsaker til varmetap, for eksempel utette dører og vinduer, dårlig isolasjon eller ventilasjon.

Når vi har funnet årsakene til varmetapet, vil vi komme med konkrete forslag til hvordan man kan redusere dette, og hvor mye penger man bruker overflødig. Tiltak som kan begrense kostnader kan være å reparere utette dører og vinduer, forbedre isolasjon eller ventilasjon, eller å reparere eller oppgradere kjøle- eller varmesystemer. 

 

bottom of page