top of page
Oppdatert versjon1.png

Vi tilbyr nøyaktig kartlegging av varmetap på eiendom, lekkasjesøk, inspeksjoner av vindmøller, kraftlinjer, solceller samt droneberedskap for nødetater.

Arrow Down
SERVICES

TJENESTER

DJI_20230309080508_0003_T.JPG

Kartlegging av Energitap på eiendom

Vi kartlegger alt fra store industribygg til hus ved hjelp av termofotografering fra drone. Deretter lager vi en rapport som viser hvor mye man kan spare i kroner på å gjøre visse tiltak på bygningen. 

6378383_4832452.jpg

Lekkasjesøk på fjernvarmeanlegg

Det termiske kameraet kan brukes til å oppdage lekkasjer i fjernvarmeanlegg, vegger eller andre strukturer som er vanskelig tilgjengelige eller farlige å inspisere manuelt. 

DJI_0764.jpg

Energi

Ved hjelp av drone og termisk kamera kan vi finne kritiske punkt på strømlinjer. Vi kan også inspisere solcelleanlegg og vindturbiner for å avdekke eventuelle feil. 

DJI_20230803075203_0020_T.JPG

Inspeksjon av fryselager

Fryselager som er dårlig isolert vil slippe ut mye varme, dette oppdager vi raskt og sammenfatter en detaljert rapport om energibruken i bygget.

En ung mann som bruker en bærbar PC i en rismark

Søk og redning

Ved hjelp av Termokamera og drone finner vi personer eller dyr. Man kan for eksempel redde rådyrkalver ved hjelp av dronen. Ved å bruke drone og termisk kamera kan man effektivt skanne et stort område og identifisere potensielle områder hvor rådyrkalver kan skjule seg.

DJI_0221_edited.jpg

Høyspenningsanlegg

Termiske droner kan brukes til å inspisere høyspenningsanlegg for å oppdage potensielle problemer som overoppheting, skader, eller lekkasjer. Det termiske kameraet på dronen kan oppdage varmeutstrålingen fra de elektriske komponentene, og dermed identifisere områder som krever vedlikehold eller reparasjon.

ABOUT
DL6A2944-2.jpg
DL6A2944-2.jpg

OM

Thermofly AS ble stiftet i februar 2023 i Sirdal kommune. Vårt mål er å hjelpe bedrifter og huseiere med å redusere energitap og dermed spare penger på strømregningen. I tillegg til dette tilbyr vi andre løsninger for industri og redningstjenester. Vi tar på oss oppdrag i hele Norge.

b0003991-1-kopiera.jpg

Hva er fordelene med en termisk drone?

Alpehytte ved soloppgang

Kontakt oss

Adresse

 Tonstadveien 9

4440 Tonstad

Sirdal kommune

Kontaktinfo

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
bottom of page